W dniach 23–25 maja 2018 r. odbyło się, zgodnie z wieloletnią tradycją, XXXVII Seminarium Kół Naukowych funkcjonujących w Wydziale Mechanicznym. Tegoroczne seminarium odbyło się w pięćdziesiątą rocznicę powstania w Wydziale Mechanicznym pierwszego Koła Naukowego Słuchaczy WME i dziesiątą rocznicę podziału Koła Naukowego „Mechanik” na sześć niezależnych kół naukowych WME. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył mjr dr inż. Krzysztof Gocman. W skład komitetu weszli opiekunowie i przedstawiciele zarządów kół naukowych Wydziału Mechanicznego: Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki; Eksploatacji i Technologii Napraw Pojazdów Mechanicznych; Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu; Mechaniki i Informatyki Stosowanej; Tribologii i Logistyki Produktów Naftowych; Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania.